U gebruikt een verouderde browser. Ondervindt u problemen bij het openen van deze pagina, vragen wij uw browser te updaten of een andere browser te gebruiken.

Algemene info

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld voor lijfelijke aanwezigheid omvat toegang tot het symposium, ontbijt, koffie en broodjeslunch.

Parking

Parkeren kan op de bezoekersparking van het ziekenhuis.  De parkeertickets worden gratis gevalideerd aan de onthaalbalie.

Accreditatie

Er werd accreditatie aangevraagd bij het FANC. Het evaluatiecomité van het FANC besloot dat dit symposium in aanmerking komt voor de permanente vorming stralingsbescherming voor:

  • 02u30 voor Radiologen
  • 02u30 voor Connexisten
  • 00u30 voor Osteodensitometristen
  • 01u30 voor Tandartsen
  • 02u30 voor Arbeidsgeneesheren
  • 01u00 voor Stralingsfysici in het domein Radiologie
  • 02u30 voor Gemachtigden in Radiologie
  • 00u30 voor Gemachtigden in Osteodensitometrie
  • 02u30 voor Huisartsen

Sinds dit jaar is het verplicht om het rijksregisternummer van artsen, tandartsen en fysici op te vragen. Dit om de gegevens te kunnen bewaren bij het FANC in het juiste dossier. Voor de accreditatie wordt er strikte tijdsregistratie gedaan ten einde het toekennen ervan te verantwoorden bij het FANC.

Het RIZIV heeft accreditatie voor artsen goedgekeurd om het symposium ter plaatse of online te volgen onder het nummer 22002856.
Voor de online-accreditatie wordt er strikte tijdsregistratie gedaan.

Er werd bij het RIZIV accreditatie voor tandartsen aangevraagd om het symposium online te volgen onder het nummer 22002859. 
Deze aanvraag werd goedgekeurd voor 10 accrediteringseenheden in het deelgebied 3 Radiologische beeldvorming van de orofaciale regio met inbegrip van de stralingsbescherming.
Gezien enkel de eerste twee sprekers geaccrediteerd werden voor tandartsen, mailen wij de evaluatieformulieren van de sprekers door na de eerste twee sprekers.

Er werd bij het RIZIV accreditatie voor tandartsen aangevraagd om het symposium ter plaatse te volgen onder het nummer 22002857.
Deze aanvraag werd goedgekeurd voor 10 accrediteringseenheden in het deelgebied 3 Radiologische beeldvorming van de orofaciale regio met inbegrip van de stralingsbescherming.
Gezien maar de eerste twee sprekers geaccrediteerd werden voor tandartsen, lassen wij een korte pauze in na deze eerste twee sprekers zodat tandartsen die het wensen de zaal kunnen verlaten.  De evaluatieformulieren van de sprekers worden aan de balie ter beschikking gesteld.

Aanwezigheidsattest

Het aanwezigheidsattest wordt achteraf doorgemaild.